BEQUES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU CURS 2021-22

BEQUES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU CURS 2021-22

 1. QUI POT SOL·LICITAR BECA?

 

ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ASSOCIADES A:

 • DISCAPACITAT (INTEL·LECTUAL, AUDITIVA…)
 • TRASTORN GREU DE CONDUCTA
 • TDA/H AMB TRASTORN GREU DE CONDUCTA I/O DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
 • RETARD MADURATIU AMB CERTIFICAT DEL CENTRE BASE
 • ALUMNES AMB TEA AMB INFORME EADISOC.
 • ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
 • ALUMNES AMB TRASTORN GREU DEL LLENGUATGE

 

 1. ON ES SOL·LICITA?

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

 

 1. ABANS DE QUAN HEU D’ENTREGAR DOCUMENTS?

ABANS DE DIA 30/09/2021 A LA SECRETARIA DEL CENTRE.

 

 1. QUÈ HEU D’APORTAR AMB ELS DOCUMENTS QUE DUREU AL CEIP NORAI ABANS DELS 30/09/21?

4.1. PELS ALUMNES AMB NEE:

 

 • ELS DOCUMENTS DE LA BECA
 • EL PROGRAMA DE REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA, PSICOLÒGICA I/O LOGOPÈDICA D’UN SERVEI EXTERN AMB PRESSUPOST INCLÒS I UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
 • CERTIFICAT /LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA (SI ÉS EL CAS)

 

4.2. PELS ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS:

 

 • ELS DOCUMENTS DE LA BECA
 • EL PROGRAMA D’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA D’UN SERVEI EXTERN AMB UN PRESSUPOST INCLÒS I UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
 • CERTIFICAT /LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA (SI ÉS EL CAS)

 

 

També necessitareu per a la tramitació de la beca adjuntar:

 • Informe específic de la professional d’orientació educativa.
 • Vist-i-plau d’aquesta professional sobre el programa de reeducació.

 

 

L’EQUIP DE SUPORT DEL CEIP NORAI MANTINDRÀ REUNIONS DE SEGUIMENT DURANT L’ANY AMB ELS SERVEIS EXTERNS.

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *