Archive : octubre, 2021

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan en el que estan representats, pares i mares, mestres, AFA i Ajuntament, i té la funció principal de participar en la presa de decisions en relació amb el funcionament i l’organització del centre.

Els representants són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Aquest primer trimestre s’ha de fer la renovació.

Com podem participar en les eleccions del consell escolar? 

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

  1. Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
  2. Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar? 

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes.

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

VOS ANIMAM A QUE US PRESENTEU.