Archive : marzo, 2022

S’ha obert el concurs públic per l’adjudicació del menjador del nostre centre

Vos informam que s’ha obert el concurs públic per l’adjudicació del menjador en el nostre centre. A aquesta web http://www.contrataciondelestado.es podeu trobar les instruccions per presentar una oferta.

Si qualque persona física o jurídica estigués interessada, disposa fins a l’11 d’abril de 2022 a les 14:00 h per presentar oferta, la qual ha de ser únicament per via electrònica, i per la qual, necessita disposar de signatura digital.