BEQUES DE MENJADOR CURS 2021-22

BEQUES DE MENJADOR CURS 2021-22

AJUTS MENJADOR CURS 2021/2022

Benvolgudes famílies,
Ja ha sortit la Resolució per sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2021/2022.
Podeu passar pel centre a recordar l’imprès de sol·licitud o podeu descarregar-ho de la següent página web: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/

Només cal una sol·licitud per família.

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
• Còpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar (majors de 16 anys).
• Certificat de convivència.
• Còpia del llibre de família.

DOCUMENTACIÓ si s’opta a altres puntuacions:
• Carnet de família nombrosa vigent.
• Documentació acreditativa de família monoparental.
• Certificat de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar.
• Informe de Serveis Socials que acredita una situació social desfavorable.
• Document que acrediti ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida o d’altres similars.

DATA LÍMIT PER ENTREGAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ: 17 de setembre

CEIP NORAI