Blog

Vida saludable-Servei de Promoció de la Salut DG Salut Pública

Bon dia, aprofitam aquest primer dia de curs 2022/2023 per fer-vos arribar els
fulletons del Servei de Promoció de la Salut (Direcció General de Salut Pública i Participació
Conselleria de Salut i Consum) per a les famíies on hi podeu trobar:
–  Estil de vida saludable
– Berenar saludable a casa i a l’escola
– Alimentació saludable a l’edat escolar
Per a més informació: https://einasalut.caib.es/
Berenar_Saludable_Web
Decàleg_Estil_de_Vida_Saludable_Web
Alimentació_Saludable_Web

LLISTAT DEFINITIU DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2022/2023

Podeu consultar les llistes definitives d’admissió al següent enllaç : http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Segons indica la Conselleria: «El dia que surt la puntuació definitiva podeu veure quin centre us ha estat adjudicat. Si no se us ha adjudicat cap dels centres escollits en la vostra sol·licitud, sortirà un dia i hora aproximada de cita, en el que es podran mirar altres opcions.Aquestes cites poden ser telefòniques o presencials. Si són presencials us haureu de personar a l’oficina d’escolarització corresponent. Si són telefòniques serà l’oficina corresponent la que es posarà en contacte amb els sol·licitants.»

AJUTS MENJADOR CURS 2022-2023

 

Benvolgudes famílies,

Ja ha sortit la resolució per sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2022-2023.

Podeu passar pel centre a recollir l’imprès de sol·licitud o el podeu descarregar de la següent página web on també hi trobareu la resta d’informació sobre la convocatòria: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2022-2023/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS: DEL 20 AL 30 DE JUNY DE 2022

Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura en l’annex 2 de la resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2022-2023/). Així mateix, es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB(https://caib.es/seucaib)

Per a facilitar-vos el tràmit vos adjuntam també el Manual per a les Famílies que han elaborat el Servei de Comunitat Educativa,  l’Annex 2 i el BOIB de la resolució.

Manual per les families
RESOLUCIO_CONVOCATORIA_D'AJUTS_INDIVIDUALITZATS_DE_MENJADOR
Annex 2 Sol·licitud