FILOSOFIA 3/18

FILOSOFIA 3/18

“La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat”.

M.Lipman Filosofia a l’escola

El diàleg com estratègia de recerca i de desenvolupament de les habilitats de pensament.

El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel•lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

L’objectiu és que els alumnes aprenguin a pensar millor per ells mateixos, des d’una perspectiva democràtica, on el diàleg és l’instrument d’aprenentatge.

Aquest programa es duu a terme a través de textos creats especialment per provocar la conversa, a través del comentari d’obres d’art i a través de jocs pels més petits. Per propiciant el diàleg i la reflexió entre els alumnes, i desenvolupar així les habilitats de pensament. Adquirint també altres aprenentatges necessaris per a fomentar la comunicació com són el respecte i tolerància .

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

Si voleu més informació d’aquest projecte podeu visitar la web http://www.grupiref.org/ i veure el següent vídeo: