PROJECTES DE TREBALL

PROJECTES DE TREBALL

Són els recorreguts científics que es realitzen per arribar a resoldre un interrogant que han plantejat els nins i nines o bé que provoca el mestre i que implica realitzar investigacions i posar en funcionament les estratègies vinculades amb les preguntes, la investigació i el tractament de la informació.

PAPER DE L’ALUMNAT:

  • Protagonista del seu procés d’aprenentatge; major implicació i motivació progressiva.
  • Els alumnes seleccionen i dissenyen el projecte, recullen el material, organitzen i analitzen la informació.
  • Durant el procés de recerca, es desenvolupen les estratègies de pensament (selecció, anàlisi, síntesi i avaluació).

PAPER DEL MESTRE:

  • El professorat estudia, fa preguntes, localitza i dona sentit al material per desenvolupar un tema.
  • Organitza els recursos de l’escola i de l’entorn.
  • Afavoreix la comprensió conceptual de l’alumnat i la contextualitza.
  • Dissenya activitats diverses.
  • Ofereix possibilitats per permetre el desenvolupament de les individualitats.

EL CURRÍCULUM:

El projecte gira entorn un problema o pregunta clau que va més allà de les disciplines acadèmiques.

Per organitzar els continguts d’aprenentatge s’utilitzen estratègies de descripció, anàlisi, interpretació i crítica, que han de permetre abordar nocions abstractes com evolució, adaptació, canvi…

Els coneixements se centren en la comprensió i no en l’acumulació.

Els continguts es treballen de maneres diferents i des de diversos punts de vista.

El sentit de la planificació del currículum romp el límit del curs acadèmic i implica una visió de conjunt de tota l’escolaritat.